Selamat datang di Kateglo, kamus, tesaurus, dan glosarium bahasa Indonesia dengan 72253 entri kamus, 191200 entri glosarium, 2012 entri peribahasa, serta 3423 entri singkatan dan akronim

Lema acak:
merobot membawakan labu kelenting menujuh bulan pehong linggis birahi notulen garis gaya bola air

Salah eja:
stoker bukan setoker
empedu bukan lempedu
daulat bukan dolat
karisma bukan kharisma
mendam bukan mendem