Selamat datang di Kateglo, kamus, tesaurus, dan glosarium bahasa Indonesia dengan 72253 entri kamus, 191200 entri glosarium, 2012 entri peribahasa, serta 3423 entri singkatan dan akronim

Lema acak:
pelengak berciut-ciut ceronggak tayang berciuman berkenal-kenalan tercengang-cengang menjilat pantat sewajibnya senduk

Salah eja:
wredatama bukan werdatama
mesti bukan musti
keseleo bukan seliu
sompok bukan sompak
mambruk bukan membruk