Selamat datang di Kateglo, kamus, tesaurus, dan glosarium bahasa Indonesia dengan 72253 entri kamus, 191200 entri glosarium, 2012 entri peribahasa, serta 3423 entri singkatan dan akronim

Lema acak:
candu mengempohi meratus bumper membasut tiroksin memperbantahkan setinggi menyiku pengarsipan

Salah eja:
damah bukan dammah
setrap bukan seterap
oktana bukan oktan
dawat bukan dakwat
syafaat bukan syufaat