Selamat datang di Kateglo, kamus, tesaurus, dan glosarium bahasa Indonesia dengan 72253 entri kamus, 191200 entri glosarium, 2012 entri peribahasa, serta 3423 entri singkatan dan akronim

Lema acak:
ludruk streptokokus obstruksi legato kekenduran mengurut kuduk mak bungsu kelahiran sebelum kawin kebab berkejai

Salah eja:
sabur limbur bukan sambur
gerenyot bukan gerinyut
semenda bukan semanda
markah bukan marka
adinda bukan dinda