Selamat datang di Kateglo, kamus, tesaurus, dan glosarium bahasa Indonesia dengan 72253 entri kamus, 191200 entri glosarium, 2012 entri peribahasa, serta 3423 entri singkatan dan akronim

Lema acak:
taplak bahasa nasional mencong ketinjau pusar kepala amfetamin leproseri tanazul kuncah numismatika

Salah eja:
bengek bukan bengik
khayal bukan kayal
kuis bukan kwiz
mesiu bukan mensiu
kawung bukan kaung