Selamat datang di Kateglo, kamus, tesaurus, dan glosarium bahasa Indonesia dengan 72253 entri kamus, 191200 entri glosarium, 2012 entri peribahasa, serta 3423 entri singkatan dan akronim

Lema acak:
membiarkan bacar mulut khalil lelembut tahadi pembelaan berdahan aur buntu modal pendurhakaan

Salah eja:
khamir bukan kamir
bakso bukan baso
bustan bukan bostan
selempada bukan selembada
masyakah bukan masyakat