Syariah

Nomina (n)

  1. syariat
KBBI III Variasi ejaan
  • ebsoft: /syari'ah, syariat, syari'at/ Islam law.
  • gkamus: /syari'ah, syariat, syari'at/ Islam law.
sya·ri·ah ? syariat
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. BRI Syariah People's (Sharia) Credit Bank BRI; Syariah *Umum* SM
2. hukum syariah shar'i laws hukum; syariah Politik Pusba
3. mahkamah syariah mahkamah asy-syar'iyyah mahkamah; syariah Agama Islam Pusba
4. makasid syariah maqāsid asy-syari'ah makasid; syariah Agama Islam Pusba
5. syarat syariah syart asy-syara'i syarat; syariah Agama Islam Pusba
6. unit usaha syariah syari'ah business units syariah; unit; usaha Hukum DS

  • 1 - 6 dari 6 entri

syarahan ~ syarak ~ syarat ~ syarbat ~ syarekat ~ Syariah ~ syariat ~ syarif ~ syarifah ~ syarik ~ syarikat