adipenghantar

Nomina (n)

  1. bahan yang, jika mempunyai suhu di bawah suhu peralihan (kritis) tertentu (Tc), mulai menunjukkan sifat penghantar listrik yang sangat baik dan hambatan listriknya menjadi sangat kecil; superkonduktor
KBBI III Fisika
  • ebsoft: superconductor
adi·peng·han·tar n Fis bahan yg, jika mempunyai suhu di bawah suhu peralihan (kritis) tertentu (Tc), mulai menunjukkan sifat penghantar listrik yg sangat baik dan hambatan listriknya menjadi sangat kecil; superkonduktor
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. adipenghantar keras; superkonduktor keras superconductor, hard adipenghantar; keras; superkonduktor Fisika Pusba
2. adipenghantar lembut; superkonduktor lembut superconductor, soft adipenghantar; lembut; superkonduktor Fisika Pusba
3. adipenghantar lunak; superkonduktor lunak soft superconductor adipenghantar; lunak; superkonduktor Fisika Pusba
4. adipenghantar tipe I; superkonduktor tipe I superconductor, type I I; adipenghantar; superkonduktor; tipe Fisika Pusba
5. adipenghantar tipe II, superkonduktor tipe II type II superconductor II; adipenghantar; superkonduktor; tipe Fisika Pusba
6. adipenghantar tipe II; superkonduktor tipe II superconductor, type II II; adipenghantar; superkonduktor; tipe Fisika Pusba
7. adipenghantar; superkonduktor superconductor adipenghantar; superkonduktor Fisika Pusba
8. kapasitas bahang adipenghantar; kapasitas bahang superkonduktor heat capacity of superconductor adipenghantar; bahang; kapasitas; superkonduktor Fisika Pusba
9. magnet adipenghantar magnet, superconducting adipenghantar; magnet Fisika Pusba
10. medan genting adipenghantar; medan genting superkonduktor superconductor critical field adipenghantar; genting; medan; superkonduktor Fisika Pusba
11. panjang sederap adipenghantar superconductor, coherence Length adipenghantar; panjang; sederap Fisika Pusba
12. penerowongan adipenghantar; penerowongan superkonduktor tunneling, superconductor adipenghantar; penerowongan; superkonduktor Fisika Pusba
13. sambungan dengan adipenghantar junction with superconductor adipenghantar; dengan; sambungan Fisika Pusba
14. sela tenaga adipenghantar; sela energi superkonduktor superconductor, energy gap adipenghantar; energi; sela; superkonduktor; tenaga Fisika Pusba
15. sela tenaga adipenghantar; sela energi superkonduktor energy gap, superconductor adipenghantar; energi; sela; superkonduktor; tenaga Fisika Pusba
16. suhu alihan adipenghantar transition temperature, superconductor adipenghantar; alihan; suhu Fisika Pusba
17. suhu peralihan adipenghantar superconductor transition temperature adipenghantar; peralihan; suhu Fisika Pusba
18. super-penghantar talc-ideal; adipenghantar tak-ideal non-ideal superconductor adipenghantar; ideal; penghantar; super; tak; talc Fisika Pusba
19. superconduktor tipe I, adipenghantar tipe I type I superconductor I; adipenghantar; superconduktor; tipe Fisika Pusba

  • 1 - 19 dari 19 entri

adil ~ adiluhung ~ adimarga ~ adinda ~ adipati ~ adipenghantar ~ adiposa ~ adipositas ~ adipura ~ adiraja ~ adiratna