asas tunggal

Nomina (n)

  1. satu-satunya asas
KBBI III

Kata Dasar

asas; tunggal

asas matrilineal ~ asas patrilineal ~ asas praduga tidak bersalah ~ asas primogenitur ~ asas tempat kelahiran ~ asas tunggal ~ asas ultimogenitur ~ asas unilineal ~ asasi ~ asbak ~ asbes