bahagia

Nomina (n)

  1. keadaan atau perasaan senang dan tenteram (bebas dari segala yang menyusahkan): -- dunia akhirat; hidup penuh --

Adjektiva (adj)

  1. beruntung; berbahagia: saya betul-betul merasa -- karena dapat berada kembali di tengah-tengah keluarga
KBBI III
  • ebsoft: happy.
  • gkamus: happy.
ba·ha·gia 1 n keadaan atau perasaan senang dan tenteram (bebas dr segala yg menyusahkan): -- dunia akhirat; hidup penuh --; 2 a beruntung; berbahagia: saya betul-betul merasa -- krn dapat berada kembali di tengah-tengah keluarga;

ber·ba·ha·gia a 1 dl keadaan bahagia; bahagia; 2 v menikmati kebahagiaan; bahagia;

mem·ba·ha·gi·a·kan v 1 menjadikan (membuat) bahagia: ia berusaha keras - keluarganya; 2 mendatangkan rasa bahagia: kehadirannya sangat - keluarganya;

ke·ba·ha·gi·a·an n kesenangan dan ketenteraman hidup (lahir batin); keberuntungan; kemujuran yg bersifat lahir batin: kehadiran bayi itu mendatangkan - dl rumah tangganya; saling pengertian antara suami dan istri akan membawa - dl rumah tangganya
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. gagasan bahagia; ide bahagia happy idea bahagia; gagasan; ide Sastra Pusba

  • 1 - 1 dari 1 entri

bah betina ~ bah jantan ~ bahadur ~ bahaduri ~ bahagi ~ bahagia ~ bahak ~ bahala ~ bahalan ~ baham ~ bahan