bengkong /béngkong/

Adjektiva (adj)

  1. bengkok

Nomina (n)

  1. tukang sunat; tukang khitan
KBBI III
  • ebsoft: 1. crooked, bent. 2. professional circumciser.
  • gkamus: 1. crooked, bent. 2. professional circumciser.
1beng·kong /béngkong/ a bengkok

2beng·kong /béngkong/ n tukang sunat; tukang khitan
bengker ~ bengkerap ~ bengkil ~ bengkok ~ bengkol ~ bengkong ~ bengkos ~ bengku ~ bengkuang ~ bengkudu ~ bengkunang