berbincang

Verba (v)

  1. bercakap-cakap membicarakan sesuatu; berunding: mereka sedang - di kamar tamu
KBBI III

Kata Dasar

bincang

berbilas ~ berbilik-bilik ~ berbimbing ~ berbimbingan ~ berbinar-binar ~ berbincang ~ berbincang-bincang ~ berbingkah-bingkah ~ berbingkai ~ berbini ~ berbinikan