bersedan-sedan

Verba (v)

  1. tersedan-sedan
  2. tersedan-sedan
KBBI III

Kata Dasar

sedan

bersebar ~ bersebaran ~ bersebelahan ~ berseberangan ~ bersecepat ~ bersedan-sedan ~ bersedekah ~ bersedekap ~ bersedia ~ bersedia-sedia ~ bersedih