bertukar pikiran

Verba (v)

  1. berbahas (saling mengutarakan pendapat); berdiskusi
  2. berubah pendapat (keyakinan dsb)
KBBI III

Kata Dasar

bertukar; pikiran; tukar

bertukar kereta ~ bertukar kulit ~ bertukar lalu ~ bertukar pakaian ~ bertukar pandang ~ bertukar pikiran ~ bertukar ranjang ~ bertukar sebut ~ bertukar tempat ~ bertukar-tukar ~ bertukar-tukaran