bom waktu

Nomina (n)

  1. bom yang waktu meledaknya dapat diatur
KBBI III

Kata Dasar

bom; waktu

bom napalm ~ bom nuklir ~ bom pembakar ~ bom pintar ~ bom tarik ~ bom waktu ~ bom zat cair ~ bomantara ~ bombai ~ bombardemen ~ bombardir