bunting

Verba (v)

  1. (dalam keadaan) mengandung anak dalam perut (biasanya dikatakan bagi binatang); hamil; berbadan dua (bagi manusia)
  2. sudah berisi bakal buah atau bakal bunga (tentang tumbuh-tumbuhan): padinya sudah --
KBBI III
  • ebsoft: 1 pregnant (of animals). 2 full, filled out (of paddy, etc.). 3 (Derog.) pregnant (of women).
  • gkamus: 1 pregnant (of animals). 2 full, filled out (of paddy, etc.). 3 (Derog.) pregnant (of women).
bun·ting v 1 (dl keadaan) mengandung anak dl perut (biasanya dikatakan bagi binatang); hamil; berbadan dua (bagi manusia); 2 sudah berisi bakal buah atau bakal bunga (tt tumbuh-tumbuhan): padinya sudah --;

-- bantang bunting yg sudah besar, sudah hampir beranak; -- besar bunting bantang; -- gelap keadaan hamil krn hubungan seksual di luar perkawinan tanpa diketahui dng jelas siapa yg menghamilinya; -- jolong bunting yg pertama kali; -- kecil bunting yg masih kecil atau muda; -- kerbau kandungan yg berumur lebih dr 9 bulan (kadang-kadang sampai 13 bulan); -- muda kehamilan dr masa permulaan sampai sekitar 5 bulan; -- sarat bunting yg sudah genap bulannya; -- tua bunting sarat; -- suri keadaan bunting semu dan tidak mau kawin akibat perkawinan yg gagal atau krn sering dinaiki teman-temannya yg sejenis (tt ternak);

mem·bun·ting v menjadi bunting; tampak bunting;

mem·bun·tingi v menjadikan bunting; menghamili: di muka hakim ia mengaku telah - gadis itu;

bun·ting·an n kandungan;

ke·bun·ting·an n hal atau keadaan bunting
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. betina bunting gravid female betina; bunting Perikanan Pusba
2. bukan bunting; non kolinergik; tidak bunting nonpregnant bukan; bunting; kolinergik; non; tidak Kedokteran Hewan Pusba
3. ikan bunting gravid fish bunting; ikan Perikanan Pusba
4. masa bunting gestation period bunting; masa Peternakan Pusba
5. masa bunting; peringkat bunting booting stage bunting; masa; peringkat Pertanian Pusba
6. ransum kebuntingan; ransum masa bunting gestation diet bunting; kebuntingan; masa; ransum Peternakan Pusba
7. siklus bunting-laktasi lactation-pregnancy cycle bunting; laktasi; siklus Kedokteran Hewan Pusba

  • 1 - 7 dari 7 entri

buntek ~ buntel ~ buntet ~ buntil ~ buntilan ~ bunting ~ bunting bantang ~ bunting besar ~ bunting gelap ~ bunting jolong ~ bunting kecil