dunia

Nomina (n)

  1. bumi dengan segala sesuatu yang terdapat di atasnya; planet tempat kita hidup: di seluruh -- ini terdapat kira-kira 4.000 bahasa
  2. alam kehidupan: kita mengharapkan -- baru yang adil dan makmur
  3. semua manusia yang ada di muka bumi: hampir seluruh -- menghargai cita-cita Mahatma Gandhi
  4. lingkungan atau lapangan kehidupan: ia sudah lama berkecimpung dalam -- pendidikan
  5. (segala) yang bersifat kebendaan; yang tidak kekal: baginya tiada arti harta -- ini
  6. peringkat antarbangsa (seluruh jagat atau segenap manusia): kejuaraan -- bulu tangkis yang pertama diselenggarakan di Malmoe, Swedia
  7. pembicaraan mengenai perkawinan (di Halmahera)
KBBI III
  • ebsoft: 1 world. 2 (Bio.) kingdom. se-dunia the whole world.
  • gkamus: 1 world. 2 (Bio.) kingdom. se-dunia the whole world.
1du·nia n 1 bumi dng segala sesuatu yg terdapat di atasnya; planet tempat kita hidup: di seluruh -- ini terdapat kira-kira 4.000 bahasa; 2 alam kehidupan: kita mengharapkan -- baru yg adil dan makmur; 3 semua manusia yg ada di muka bumi: hampir seluruh -- menghargai cita-cita Mahatma Gandhi; 4 lingkungan atau lapangan kehidupan: ia sudah lama berkecimpung dl -- pendidikan; 5 (segala) yg bersifat kebendaan; yg tidak kekal: baginya tiada arti harta -- ini; 6 peringkat antarbangsa (seluruh jagat atau segenap manusia): kejuaraan -- bulu tangkis yg pertama diselenggarakan di Malmoe, Swedia;

-- akhirat alam fana dan alam baka; -- anak-anak alam kehidupan anak-anak; -- barat benua Eropa dan Amerika; -- bebas 1 negara-negara demokrasi; negara-negara nonkomunis; 2 ki tengah-tengah masyarakat; masyarakat luas: setelah lima tahun ia menjalani hukuman, kini ia kembali ke -- bebas; -- fana alam tempat tinggal manusia yg masih hidup, yg tidak kekal (dapat rusak, mati, dsb); -- hewan alam kehidupan hewan; -- hitam lingkungan kehidupan yg bertentangan dng norma hukum yg berlaku; kehidupan tt orang-orang yg melakukan kejahatan dan pelacuran: penjahat yg tertangkap itu termasuk tokoh yg disegani dl -- hitam; -- internasional lingkungan antarbangsa; -- ketiga 1 negara-negara berkembang; 2 bangsa-bangsa nonblok (tidak termasuk blok Barat atau blok Timur); -- luar masyarakat di luar lingkungan; -- merdeka negara-negara yg merdeka, yg tidak berpihak pd salah satu blok; negara-negara nonblok; -- ramai alam kehidupan sekarang (bukan alam setelah mati); -- timur benua Asia dan Afrika; -- tumbuh-tumbuhan alam kehidupan tumbuh-tumbuhan; -- wadak dunia fana;

men·du·nia a terkenal (meluas) ke seluruh dunia; menjadi milik dunia: tokoh ini sudah ~ di mata kanak-kanak

ke·du·ni·a·an 1 n segala sesuatu yg bersifat dunia (tidak kekal dsb); 2 a mengenai dunia; 3 n kesenangan hidup;

se·du·nia n 1 seluruh dunia; sejagat: kongres wanita ~;

2 internasional

2du·nia n pembicaraan mengenai perkawinan (di Halmahera)
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. alam spiritual; dunia spiritual spiritual world alam; dunia; spiritual Pendidikan Pusba
2. axis mundi; poros dunia axis mundi axis; dunia; mundi; poros Arkeologi Pusba
3. bank dunia world bank bank; dunia Keuangan Pusba
4. Bank Dunia World Bank Bank; Dunia Politik Pusba
5. dalam dunia intra mundan dalam; dunia Filsafat Pusba
6. di atas dunia supra mundan atas; di; dunia Filsafat Pusba
7. dunia kingdom dunia Biologi Pusba
8. dunia world dunia Filsafat Pusba
9. Dunia Baru New World Baru; Dunia Biologi Pusba
10. dunia bawah laut under seaworld bawah; dunia; laut *Umum* Pusba
11. dunia fana; dunia nyata real world dunia; fana; nyata Antropologi Pusba
12. dunia fiksi; cerkan fictional world cerkan; dunia; fiksi Sastra Pusba
13. dunia hewan animal kingdom dunia; hewan Biologi Pusba
14. Dunia Kedua Second World Dunia; Kedua Sosiologi Pusba
15. Dunia Kedua Second World Dunia; Kedua Politik Pusba
16. dunia ketiga third world dunia; ketiga Antropologi Pusba
17. Dunia Ketiga Third World Dunia; Ketiga Politik Pusba
18. dunia kuno ancient world dunia; kuno Politik Pusba
19. Dunia Lama Old World Dunia; Lama Biologi Pusba
20. Dunia Pertama First World Dunia; Pertama Politik Pusba

dungas ~ dungkelan ~ dungkul ~ dungu ~ dungun ~ dunia ~ dunia akhirat ~ dunia anak-anak ~ dunia barat ~ dunia bebas ~ dunia fana