ejaan

Nomina (n)

  1. kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi (kata, kalimat, dsb) dalam bentuk tulisan (huruf-huruf) serta penggunaan tanda baca
KBBI III

Kata Dasar

eja

  • ebsoft: sp.
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. ciri ejaan arkaik; ciri ejaan kuno archaic spelling features arkaik; ciri; ejaan; kuno Sastra Pusba
2. disleksia ejaan spelling dyslexia disleksia; ejaan Kedokteran Pusba
3. ejaan spelling ejaan Linguistik Pusba
4. ejaan arkaik; ejaan kuno archaic spelling arkaik; ejaan; kuno Sastra Pusba
5. ejaan fonetik phonetic spelling ejaan; fonetik Linguistik Pusba
6. ejaan orisinil original spelling ejaan; orisinil Biologi Pusba
7. gangguan ejaan spelling disorder ejaan; gangguan Kedokteran Pusba
8. kesalahan ejaan; kesalahan ortografi orthographic error ejaan; kesalahan; ortografi Sastra Pusba
9. ucapan ejaan spelling pronounciation ejaan; ucapan Linguistik Pusba

  • 1 - 9 dari 9 entri

eidetik ~ eigendom ~ eikosan ~ einsteinium ~ eja ~ ejaan ~ ejaan etimologis ~ ejaan fonemis ~ ejaan fonetis ~ ejaan Melindo ~ ejaan Pembaharuan