gila-gilaan

Verba (v)

  1. bertingkah laku seperti orang gila; pura-pura gila dsb
  2. berbuat dengan sekehendak hati (seenak hati, asal-asalan saja): usul yang ~; ia menjalankan mobilnya dengan ~

Adjektiva (adj)

  1. kurang ajar (berbuat yang melanggar kesopanan); keterlaluan: sikap dan perbuatannya sungguh ~ terhadap gadis itu
  2. nekat (membangkang terhadap larangan): semakin dilarang semakin ~ dia melarikan motornya
KBBI III

Kata Dasar

gila

gila sasar ~ gila uang ~ gila-gila ~ gila-gila air ~ gila-gila bahasa ~ gila-gilaan ~ gilang ~ gilang-gemilang ~ gilap ~ gilap-gemilap ~ gilas