girang

Adjektiva (adj)

  1. riang; gembira: pengumuman itu disambut rakyat dengan --
KBBI III
  • ebsoft: glad, happy.
  • gkamus: glad, happy.
gi·rang a riang; gembira: pengumuman itu disambut rakyat dng --;

-- hati riang gembira; suka cita; suka hati; sangat girang (gembira, senang);

meng·gi·rang·kan v menyenangkan; menjadikan senang (suka, gembira); menggembirakan: dia datang untuk menyampaikan kabar yg sangat ~;

peng·gi·rang n periang (selalu riang atau tidak pernah bersedih): dia adalah seorang anak yg cantik, sehat, dan ~;

ke·gi·rang·an 1 n kegembiraan; keriangan: ~ nya itu hanya beberapa detik, kemudian berganti dng kesedihan; 2 a sangat girang (gembira, riang gembira): mereka berteriak ~ spt anak-anak kecil;

ke·gi·rang-gi·rang·an a sangat girang; girang sekali
gips ~ gipsi ~ gir ~ girah ~ giral ~ girang ~ girang hati ~ girap-girap ~ giras ~ girasol ~ giri