hantar

Verba (v)

  1. berhantaran
  2. berhantar
KBBI III
  • ebsoft: see ANTAR 1.
  • gkamus: see ANTAR 1.
1han·tar, ber·han·tar·an v terletak di sana-sini: korban tabrakan bus itu ~ di jalan;

meng·han·tar v meletakkan di tanah dsb dng sembarang letak; menggeletakkan: mereka biasa ~ barang-barang yg tidak dipakai lagi di pinggir jalan;

meng·han·tar·kan v menghantar;

ter·han·tar v 1 terletak di tanah dsb; tergeletak: anak itu menemukan cincin emas yg ~ di halaman sekolah; 2 telantar; tidak terpelihara: panti asuhan itu merawat dan mendidik anak-anak yg ~

2han·tar v, ber·han·tar v ada yg menemani berjalan (mengawani, menerima);

datang tak berjemput, pulang tak ~ , pb perihal orang yg tidak diindahkan;

meng·han·tar v membawa (ke); meneruskan; menghantarkan; menyalurkan;

meng·han·tar·kan v menghantar;

han·tar·an n Fis 1 tenaga yg menyalurkan; 2 kesiapan sebuah konduktor menyalurkan arus listrik; 3 daya tahan listrik timbal balik;

peng·han·tar n 1 penerus; penyalur (arus listrik); 2 zat padat yg menghantarkan panas atau listrik; 3 kawat yg menyalurkan tenaga listrik; 4 penyalur barang; penyalur
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. alihan simpan dan hantar store and forward switch alihan; dan; hantar; simpan Teknologi Informasi Pusba
2. daya hantar conductance daya; hantar Kedokteran Pusba
3. daya hantar hidraulik hydraulic conductivity daya; hantar; hidraulik Pertanian Pusba
4. daya hantar kapiler capillary conductivity daya; hantar; kapiler Pertanian Pusba
5. daya hantar saluran napas airway conductance daya; hantar; napas; saluran Kedokteran Pusba
6. daya hantar; konduktivitas conductivity daya; hantar; konduktivitas Penerbangan Pusba
7. jaringan simpan dan hantar store and forward network dan; hantar; jaringan; simpan Teknologi Informasi Pusba
8. kecepatan hantar conduction speed, conduction felocity hantar; kecepatan Kedokteran Pusba
9. puli hantar; air puli nirbeban idle pulley air; hantar; nirbeban; puli Mesin Pusba
10. rapat elektron hantar conduction electron density elektron; hantar; rapat Fisika Pusba
11. roda hantar; roda nirbeban idle wheel (carrier wheel, cock wheel) hantar; nirbeban; roda Mesin Pusba
12. sel foto-hantar photoconductive cell foto; hantar; sel Fisika Pusba
13. sistem konduksi rangsang; sistem hantar rangsang conducting system hantar; konduksi; rangsang; sistem Kedokteran Pusba
14. tabung hantar delivery tube hantar; tabung Pertanian Pusba
15. teori hantar Drude; teori konduksi Drude Drude?s theory of conduction Drude; hantar; konduksi; teori Fisika Pusba
16. tuli konduktif; tuli hantar conductive deafness hantar; konduktif; tuli Kedokteran Pusba

  • 1 - 16 dari 16 entri

hantai ~ hantam ~ hantam kromo ~ hantaman ~ hantap ~ hantar ~ hantaran ~ hantir ~ hantu ~ hantu air ~ hantu angin