harus

Adverbia (adv)

  1. patut
  2. wajib; mesti (tidak boleh tidak): kalau dia tidak datang, kau -- menggantikannya

Verba (v)

  1. boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan; jaiz; mubah: hal yang demikian itu hukumnya --
KBBI III
  • ebsoft: 1 have to, must. 2 (Islam) permitted by religion, neither sinful nor meritorious, e.g. eating, bathing, etc.
  • gkamus: 1 have to, must. 2 (Islam) permitted by religion, neither sinful nor meritorious, e.g. eating, bathing, etc.
1ha·rus adv 1 patut; 2 wajib; mesti (tidak boleh tidak): kalau dia tidak datang, kau -- menggantikannya;

meng·ha·rus·kan v mewajibkan; memandang perlu atau patut: kami ~ mereka tidur sebelum pukul sembilan;

ke·ha·rus·an n sesuatu yg harus dilakukan atau yg mesti terjadi: pemilikan kartu tanda penduduk merupakan suatu ~ bagi penduduk;

se·ha·rus·nya adv sepatutnya; semestinya; sepantasnya: kalau benar mencuri, sudah ~ dia dihukum

2ha·rus v boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan; jaiz; mubah: hal yg demikian itu hukumnya --
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. dianggap harus dibayar payment is due dianggap; dibayar; harus Hukum DS
2. harus bersedia must be prepared bersedia; harus Hukum DS
3. harus dianggap must be deemed dianggap; harus Hukum DS
4. harus dianggap must be deemed dianggap; harus Hukum DS
5. harus dibagi must be divided dibagi; harus Hukum DS
6. harus diberikan must be provided diberikan; harus Hukum DS
7. harus didirikan must be established didirikan; harus Hukum DS
8. harus dilakukan dalam uang tertentu in another currency is required dalam; dilakukan; harus; tertentu; uang Hukum DS
9. harus dinyatakan secara tertulis must be set forth in writing dinyatakan; harus; secara; tertulis Hukum DS
10. harus disimpan must be stored disimpan; harus Hukum DS
11. harus ditarik must be drawn ditarik; harus Hukum DS
12. harus diterapkan must be applied diterapkan; harus Hukum DS
13. harus ditingkatkan (upgrading) upgrading ditingkatkan; harus; upgrading Kedokteran Pusba
14. harus ditunjukkannya must be presented ditunjukkannya; harus Hukum DS
15. harus diulang kembali must be repeated diulang; harus; kembali Hukum DS
16. harus memakai must utilize harus; memakai Hukum DS
17. harus membereskan must settle harus; membereskan Hukum DS
18. harus menarik kembali must be withdrawn harus; kembali; menarik Hukum DS
19. harus mendapat izin must be approved harus; izin; mendapat Hukum DS
20. harus mendapat izin orang tua parental permission is required harus; izin; mendapat; orang; tua Hukum DS

  • 1 - 20 dari 36 entri
  • 1
  • 2
  • >
  • >>

haru biru ~ haruan ~ harum ~ harum-haruman ~ harungguan ~ harus ~ has ~ hasab ~ hasad ~ hasai ~ hasan