historis

Adjektiva (adj)

  1. berkenaan dengan sejarah; bertalian atau ada hubungannya dengan masa lampau
  2. bersejarah
KBBI III
  • ebsoft: historic, historical.
  • gkamus: historic, historical.
his·to·ris a 1 berkenaan dng sejarah; bertalian atau ada hubungannya dng masa lampau; 2 bersejarah
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. akar historis; akar sejarah historical root akar; historis; sejarah Pendidikan Pusba
2. aliran historis historical school aliran; historis Ekonomi Pusba
3. biaya historis; kos historis historical cost biaya; historis; kos Keuangan Pusba
4. depresiasi kos historis historical cost depreciation depresiasi; historis; kos Ekonomi Pusba
5. hasil historis historical yield hasil; historis Keuangan Pusba
6. isolasi historis historical isolation historis; isolasi Sosiologi Pusba
7. konteks historis historical context historis; konteks Pendidikan Pusba
8. kontrol historis historical control historis; kontrol Kedokteran Pusba
9. kritik historis historical cirticism historis; kritik Filsafat Pusba
10. metode historis historical method historis; metode Pendidikan Pusba
11. penyebaran historis; difusi historis historical diffusion difusi; historis; penyebaran Sastra Pusba
12. semantik historis historical semantics historis; semantik Linguistik Pusba

  • 1 - 12 dari 12 entri

histopatologi ~ histori ~ historikus ~ historiografi ~ historiografi linguistik ~ historis ~ historisisme ~ historisitas ~ hit ~ hitam ~ hitam berkilat