huh

Interjeksi (i)

  1. kata seru untuk menyatakan rasa kesal hati: -- , sudah sore, belum datang juga anak itu
KBBI III
  • ebsoft: Ha ! (exclamation of derision, scorn, etc.).
  • gkamus: Ha ! (exclamation of derision, scorn, etc.).
huh p kata seru untuk menyatakan rasa kesal hati: -- , sudah sore, belum datang juga anak itu
huda ~ hudai ~ hudhud ~ hudud ~ hufaz ~ huh ~ hujah ~ hujaj ~ hujan ~ hujan abu ~ hujan air mata