ila

Lema yang dicari tidak ditemukan, namun berikut adalah data lain yang ditemukan mengenai lema ini.

  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. cerai ila furqat al-ilā' cerai; ila Agama Islam Pusba
2. ila ilā ila Agama Islam Pusba
3. lafal sumpah (ila) mahlif bih ila; lafal; sumpah Agama Islam Pusba
4. talak ila talāq muli ila; talak Agama Islam Pusba

  • 1 - 4 dari 4 entri

ikut bersuara ~ ikut serta ~ ikut-ikut ~ ikut-ikutan ~ ikutan ~ ila ~ ilafi ~ ilah ~ Ilahi ~ ilahiah ~ ilahiat