istimewa /istiméwa/

Adjektiva (adj)

  1. khas (untuk tujuan dsb yang tentu); khusus: sekolah -- didirikan untuk anak-anak tunarungu dan tunawicara
  2. lain daripada yang lain; luar biasa: di kota itu ia mendapat sambutan --
  3. terutama; lebih-lebih: ia pandai melukis, -- gambar pemandangan
KBBI III
  • ebsoft: 1 special, extraordinary, different from others. 2 special, better than normal.
  • gkamus: 1 special, extraordinary, different from others. 2 special, better than normal.
is·ti·me·wa /istiméwa/ a 1 khas (untuk tujuan dsb yg tentu); khusus: sekolah -- didirikan untuk anak-anak tunarungu dan tunawicara; 2 lain dp yg lain; luar biasa: di kota itu ia mendapat sambutan --; 3 terutama; lebih-lebih: ia pandai melukis, -- gambar pemandangan;

meng·is·ti·me·wa·kan v menjadikan (memandang, mem-perlakukan, dsb) istimewa: ia selalu ~ kekasihnya;

ter·is·ti·me·wa a 1 paling utama; terutama; utamanya; 2 sangat luar biasa; sangat khusus;

ke·is·ti·me·wa·an n sifat-sifat istimewa
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. domain mulia; domain istimewa eminent domain domain; istimewa; mulia Politik Pusba
2. hak istimewa eksekutif executive privilege eksekutif; hak; istimewa Politik Pusba
3. hak istimewa parlementer parliamentary privilege hak; istimewa; parlementer Politik Pusba
4. hak-hak istimewa (diplomatik) priviledge rights diplomatik; hak; istimewa Politik Pusba

  • 1 - 4 dari 4 entri

istilah kekerabatan ~ istilah khusus ~ istilah umum ~ istima ~ istimaiah ~ istimewa ~ istimna ~ istimtak ~ istinggar ~ istinja ~ istiqlal