jagra

Nomina (n)

  1. tidak tidur selama 36 jam (dalam rangka pengendalian diri): brata atau pengendalian diri yang mesti dilakukan umat Hindu pada hari Siwaratri adalah --
KBBI III Agama Hindu
jag·ra n Hin tidak tidur selama 36 jam (dl rangka pengendalian diri): brata atau pengendalian diri yg mesti dilakukan umat Hindu pd hari Siwaratri adalah --
jago kertas ~ jago merah ~ jago silat ~ jago tinju ~ jagoan ~ jagra ~ jagrak ~ jaguar ~ jagung ~ jagung titi ~ jagung tumbuk