karabin

Nomina (n)

  1. senapan mesin (otomatis)
KBBI III
ka·ra·bin n senapan mesin (otomatis)
kapurancang ~ kara ~ kara benguk ~ kara kaji ~ karaba ~ karabin ~ karaeng ~ karam ~ karamba ~ karambol ~ karamel