kegunaan

Nomina (n)

  1. faedah; manfaat: barang ini tidak diketahui ~ nya
  2. kepentingan: untuk ~ umum
KBBI III

Kata Dasar

guna

  • ebsoft: usefulness,utility
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. faedah; kegunaan fā'idah faedah; kegunaan Agama Islam Pusba
2. gangguan kegunaan pelbagai bahan polysubstance use disorder bahan; gangguan; kegunaan; pelbagai Kedokteran Pusba
3. keadilan dan kegunaan justice and utility dan; keadilan; kegunaan Filsafat Pusba
4. kegunaan akhir end-use akhir; kegunaan Perhutanan Pusba
5. kegunaan anak utility of children anak; kegunaan Sosiologi Pusba
6. kegunaan obat drug utilization kegunaan; obat Farmasi Pusba
7. kegunaan, manfaat utility kegunaan; manfaat Filsafat Pusba
8. kemaslahatan, kegunaan expediency kegunaan; kemaslahatan Filsafat Pusba
9. perangkat lunak kegunaan utility software kegunaan; lunak; perangkat Teknologi Informasi Pusba
10. prinsip kemanfaatan/kegunaan principle of utility kegunaan; kemanfaatan; prinsip Filsafat Pusba
11. program kegunaan utility program kegunaan; program Teknologi Informasi Pusba
12. saham utiliti; saham kegunaan utility stock kegunaan; saham; utiliti Keuangan Pusba

  • 1 - 12 dari 12 entri

kegramatikalan ~ kegubernuran ~ kegugupan ~ keguguran ~ kegulanaan ~ kegunaan ~ keguncangan ~ kegundahan ~ keguraman ~ keguruan ~ kegusaran