kekal

Adjektiva (adj)

  1. tetap (tidak berubah, tidak bergeser, dsb) selama-lamanya; abadi; lestari: kematian adalah sekadar penutup babak kefanaan bagi suatu babak baru hidup --
KBBI III
  • tidak kekal bunga karang: hal kekayaan (kemuliaan, hasil, dsb) yang tidak berlangsung lama
  • ebsoft: 1 eternal, everlasting. 2 durable, lasting. 3 colorfast.
  • gkamus: 1 eternal, everlasting. 2 durable, lasting. 3 colorfast.
ke·kal a tetap (tidak berubah, tidak bergeser, dsb) selama-lamanya; abadi; lestari: kematian adalah sekadar penutup babak kefanaan bagi suatu babak baru hidup --;

tidak -- bunga karang, pb
hal kekayaan (kemuliaan, hasil, dsb) yg tidak berlangsung lama;

-- abadi kekal untuk selama-lamanya; -- karar kekal dan aman tenteram;

ber·ke·kal·an v hingga lama sekali (tetap selama-lamanya): semoga perjodohan mereka ~ dan membawa kebahagiaan;

me·nge·kal·kan v memelihara (mengusahakan dsb) supaya kekal atau supaya tetap selama-lamanya: jasanya yg banyak dan perbuatannya yg baik telah ~ namanya di hati masyarakat;

ke·ke·kal·an n perihal (yg bersifat, berciri) tetap selama-lamanya; keabadian; kelestarian: ~ hakiki tidak terdapat di dunia fana ini
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. arus isotopik kekal isotopic current, conserved arus; isotopik; kekal Fisika Pusba
2. arus vektor kekal vector current, conserved arus; kekal; vektor Fisika Pusba
3. eliminasi gas kekal multipel (MIG) multiple inert gas elimination (MIG) MIG; eliminasi; gas; kekal; multipel Kedokteran Pusba
4. gigi kekal; gigi tetap permanent tooth gigi; kekal; tetap Kedokteran Hewan Pusba
5. gila kekal junān mutabbiq gila; kekal Agama Islam Pusba
6. hipotesis arus vektor kekal conserved vector current hypothesis arus; hipotesis; kekal; vektor Fisika Pusba
7. hipotesis arus vektor kekal lepton leptons conserved vector current hypothesis arus; hipotesis; kekal; lepton; vektor Fisika Pusba
8. hukuman kekal eternal damuation hukuman; kekal Filsafat Pusba
9. kekal ta` bīd kekal Agama Islam Pusba
10. kekal; abadi immortal abadi; kekal Antropologi Pusba
11. kematian kekal eternal death kekal; kematian Filsafat Pusba
12. mastoidektomi kekal dinding mastoidectomy canal wall-up dinding; kekal; mastoidektomi Kedokteran Pusba
13. pembilas kekal alum alum fixing bath alum; kekal; pembilas Fotografi Pusba
14. pemetaan kekal urutan order preserving mapping kekal; pemetaan; urutan Matematika Pusba
15. perluasan kekal norma norm-preserving extension kekal; norma; perluasan Matematika Pusba
16. realisme kekal immanent realism kekal; realisme Linguistik Pusba
17. sambatan vektor menyumbu kekal sepanggu partially conserved axial vector coupling kekal; menyumbu; sambatan; sepanggu; vektor Fisika Pusba
18. sambatan vektor menyumbu kekal sepanggu axial vector coupling, partially-conserved kekal; menyumbu; sambatan; sepanggu; vektor Fisika Pusba
19. teori arus vektor kekal conserved vector current theory arus; kekal; teori; vektor Fisika Pusba

  • 1 - 19 dari 19 entri

kekaguman ~ kekah ~ kekahatan ~ kekaisaran ~ kekakuan ~ kekal ~ kekal abadi ~ kekal karar ~ kekalahan ~ kekalapan ~ kekalutan