kelemak-kelemek /kelemak-kelemék/

Adjektiva (adj)

  1. tidak tegas; tidak bersemangat: penyanyi itu tidak suka membawakan lagu-lagu yang --
KBBI III Bahasa daerah Jawa
ke·le·mak-ke·le·mek /kelemak-kelemék/ Jw a tidak tegas; tidak bersemangat: penyanyi itu tidak suka membawakan lagu-lagu yg --
kelelesa ~ kelelot ~ keleluasaan ~ kelemahan ~ kelemahan mental ~ kelemak-kelemek ~ kelemantang ~ kelemarin ~ kelemayar ~ kelemayuh ~ kelembagaan