keresahan

Nomina (n)

  1. perihal resah: berita fitnah itu menimbulkan ~ di kalangan penduduk

Verba (v)

  1. menderita resah: ia sedang ~ dan ketakutan
KBBI III

Kata Dasar

resah

  • ebsoft: fidgetiness
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. gangguan kepribadian keresahan; gangguan kepribadian kecemasan; gangguan kepriba anxious (avoidance) personality disorder gangguan; kecemasan; kepriba; kepribadian; keresahan Kedokteran Pusba
2. gangguan keresahan fobia phobic anxiety disorder fobia; gangguan; keresahan Kedokteran Pusba
3. gangguan keresahan perpisahan separation-anxiety disorder gangguan; keresahan; perpisahan Kedokteran Pusba
4. gangguan keresahan; gangguan kecemasan anxiety disorders gangguan; kecemasan; keresahan Kedokteran Pusba
5. gangguan keresahan; gangguan organik organic anxiety disorder gangguan; keresahan; organik Kedokteran Pusba
6. keresahan asas; keresahan dasar basic anxiety asas; dasar; keresahan Kedokteran Pusba
7. keresahan isyarat signal anxiety isyarat; keresahan Kedokteran Pusba
8. keresahan keadaan state anxiety keadaan; keresahan Kedokteran Pusba
9. keresahan latar ground unrest keresahan; latar Fisika Pusba
10. keresahan sengkenit tick worry keresahan; sengkenit Kedokteran Hewan Pusba
11. keresahan sosial social unrest keresahan; sosial Antropologi Pusba
12. keresahan sosial social unrest keresahan; sosial Politik Pusba

  • 1 - 12 dari 12 entri

kerepek ~ kerepes ~ kerepot ~ kerepotan ~ kerepyak ~ keresahan ~ kerese pese ~ keresek ~ kereseng ~ keresidenan ~ keresikan