ketrok

Nomina (n)

  1. ketuk
KBBI III Variasi ejaan
  • ebsoft: meng-ketrok strike, hit s.o., beat.
  • gkamus: meng-ketrok strike, hit s.o., beat.
ket·rok ? ketuk
ketopong besi ~ ketoprak ~ ketosa ~ ketrek ~ ketrengginasan ~ ketrok ~ ketu ~ ketu udeng ~ ketua ~ ketua kehormatan ~ ketua muda