ketul

Nomina (n)

  1. sebanyak isi tangan terkepal (tentang nasi, tanah, dsb); gumpal; kepal
  2. tumpul
  3. (ki) bodoh; kurang cerdas
  4. tulang muda

Adjektiva (adj)

  1. berkerut tegang (tentang otot-otot, urat)
KBBI III
Sinonim
gumpa; adj: bodoh; tumpul; n: bingkah; briket; gumpal; kepal; pukal; v: pukah
Turunan
n: pengetul; v: berketul-ketul; mengetulkan
Gabungan kata
n: tulang ketul
  • ebsoft: 1. lump, clod. 2. meng-ketul touch, hit against. 3. (Java) dull (of knives, scissors, etc.).
  • gkamus: 1. lump, clod. 2. meng-ketul touch, hit against. 3. (Java) dull (of knives, scissors, etc.).
1ke·tul n sebanyak isi tangan terkepal (tt nasi, tanah, dsb); gumpal; kepal;

ber·ke·tul-ke·tul v berkepal-kepal; bergumpal-gumpal: ~ tanah dilemparkan ke arahnya

2ke·tul a berkerut tegang (tt otot-otot, urat);

me·nge·tul·kan v menarik atau mengerutkan (kaki yg terlunjur); melipat (kaki);

pe·nge·tul n alat untuk menegangkan

3ke·tul Jw a 1 tumpul; 2 ki bodoh; kurang cerdas

4ke·tul n tulang muda
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. ketul serbuk sari pollen mass ketul; sari; serbuk Biologi Pusba

  • 1 - 1 dari 1 entri

ketuir ~ ketuk ~ ketuk tilu ~ ketukan ~ ketukangan ~ ketul ~ ketulahan ~ ketulangan ~ ketularan ~ ketulenan ~ ketulian