kisik

Nomina (n)

  1. kisikan

Verba (v)

  1. (Mk)mengisik
KBBI III Dialek Melayu Jakarta
Sinonim
n: bisik; kisikan; v: mengisik
Turunan
n: kisikan; v: mengisik
  • ebsoft: whisper. kisar-an gossip.
  • gkamus: whisper. kisar-an gossip.
1ki·sik Jk n, ki·sik·an n bisikan: jangan dengarkan ~ setan

2ki·sik Mk v, me·ngi·sik v menumbuk perlahan-lahan
kisaran ~ kisas ~ kisat ~ kisi ~ kisi-kisi ~ kisik ~ kisikan ~ kismat ~ kismet ~ kismis ~ kisruh