kovalensi /kovalénsi/

Nomina (n)

  1. valensi yang disebabkan oleh perkongsian pasangan elektron antara dua atom
KBBI III Fisika
ko·va·len·si /kovalénsi/ n Fis valensi yg disebabkan oleh perkongsian pasangan elektron antara dua atom
kotor ~ kotor mulut ~ kotoran ~ kotoran padat ~ kotrek ~ kovalensi ~ kover ~ kowak ~ kowan ~ kowek ~ kowekan