lampas

Adjektiva (adj)

  1. halus: -- suaranya
  2. mudah tersinggung; lekas marah: orang itu terlalu --
  3. suka mengatakan sesuatu dengan tidak berpikir panjang; lepas mulut: belum pernah selama ini aku berjumpa dengan perempuan begitu -- dan kasar
KBBI III Arkais
Sinonim
adj: halus; v: asah
Turunan
v: melampas; melampas lidah
  • ebsoft: (Lit.) 1 polish, rub (furniture, etc.) 2 hone, shapen (a knife).
  • gkamus: (Lit.) 1 polish, rub (furniture, etc.) 2 hone, shapen (a knife).
1lam·pas ark a 1 halus: -- suaranya; 2 mudah tersinggung; lekas marah: orang itu terlalu --;

me·lam·pas v 1 menggosok; melicinkan; mengampelas: ~ meja; 2 mengasah (pisau dsb): ~ pisau; 3 ki membiasakan; melatih;

~ lidah melatih lidah supaya fasih (baik lafalnya)

2lam·pas a suka mengatakan sesuatu dng tidak berpikir panjang; lepas mulut: belum pernah selama ini aku berjumpa dng perempuan begitu -- dan kasar
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. lampas lampas lampas Kedokteran Hewan Pusba

  • 1 - 1 dari 1 entri

lampai ~ lampam ~ lampan ~ lampang ~ lampar ~ lampas ~ lampau ~ lampeni ~ lampes ~ lampias ~ lampik