lasa

Adjektiva (adj)

  1. tidak dapat merasa; lumpuh (tentang anggota tubuh); kaku
  2. bengkak (pada telapak kaki dsb)
KBBI III
Sinonim
adj: bengkak; kaku; lesa
  • ebsoft: 1 numb (of o.'s limbs). 2 paralyzed. 3 callus on the sole.
  • gkamus: 1 numb (of o.'s limbs). 2 paralyzed. 3 callus on the sole.
la·sa a 1 tidak dapat merasa; lumpuh (tt anggota tubuh); kaku; 2

bengkak (pd telapak kaki dsb)
las ~ las gas ~ las ikat ~ las isi ~ las tangan ~ lasa ~ lasah ~ lasak ~ lasana ~ lasat ~ laser