legalisasi /légalisasi/

Nomina (n)

  1. pengesahan (menurut undang-undang atau hukum): -- abortus tidak menolong usaha pelembagaan perkawinan dalam masyarakat
KBBI III
  • ebsoft: legalization.
  • gkamus: legalization.
le·ga·li·sa·si /légalisasi/ n pengesahan (menurut undang-undang atau hukum): -- abortus tidak menolong usaha pelembagaan perkawinan dl masyarakat;

me·le·ga·li·sa·si v membuat menjadi legal; mengesahkan (surat dsb);

me·le·ga·li·sa·si·kan v melegalisasi
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. legalisasi; pengesahan saddaq legalisasi; pengesahan Agama Islam Pusba

  • 1 - 1 dari 1 entri

lega ~ lega dada ~ legah ~ legak-legok ~ legal ~ legalisasi ~ legalisir ~ legalitas ~ legam ~ legap ~ legar