lesah

Verba (v)

  1. lasah
KBBI III Variasi ejaan
  • ebsoft: see LASAH 1.
  • gkamus: see LASAH 1.
le·sah ? 1lasah
les ~ lesa ~ lesa lenyai ~ lesa lesu ~ lesa tulang ~ lesah ~ lesak ~ lesan ~ lesang ~ lesap ~ lesat