mahkamah Syariah Provinsi

Nomina (n)

  1. badan pengadilan tingkat banding atas putusan Mahkamah Syariah
KBBI III

Kata Dasar

mahkamah; provinsi; syariah

mahkamah Islam Tinggi ~ mahkamah Militer ~ mahkamah Militer Luar Biasa ~ mahkamah Militer Tinggi ~ mahkamah Syariah ~ mahkamah Syariah Provinsi ~ mahkota ~ mahkota alam ~ mahkota daun ~ mahkota gigi ~ mahkota hati