makin

Adverbia (adv)

  1. kian bertambah: tangisnya -- menjadi-jadi; pesawat itu terbang -- tinggi

Partikel lain (l)

  1. (kl) lebih-lebih; apalagi: segala gembala gajah semuanya kasih akan Laksamana Khoja Hassan, -- kepada gembala Kepenjang itu jangan dikata lagi
KBBI III
Sinonim
lebih-lebih lagi; adj: lebih; adv: lebih-lebih; semakin; k: apalagi; bahkan; n: kian; tambah; v: bertambah
Turunan
adv: semakin
  • ebsoft: increasingly, the more.
  • gkamus: increasingly, the more.
ma·kin 1 adv kian bertambah: tangisnya -- menjadi-jadi; pesawat itu terbang -- tinggi; 2 p kl lebih-lebih; apalagi: segala gembala gajah semuanya kasih akan Laksamana Khoja Hassan, -- kpd gembala Kepenjang itu jangan dikata lagi;

se·ma·kin adv makin
makhluk syahsiah ~ makhraj ~ maki ~ maki-makian ~ makian ~ makin ~ making ~ makiyah ~ maklaf ~ maklum ~ maklumat