melahirkan

Verba (v)

  1. mengeluarkan anak (dari kandungan); beroleh anak: istrinya meninggal ketika ~ anak yang pertama
  2. mengeluarkan (perasaan, pendapat, pikiran, dsb): di dalam alam demokrasi, orang bebas ~ pendapat
  3. mengadakan; menjadikan; menimbulkan: tindakan untuk mengatasi kesulitan kerapkali ~ kesukaran baru
KBBI III

Kata Dasar

lahir

  • ebsoft: 1 express, utter s.t. 2 think out (an idea).
  • gkamus: 1 express, utter s.t. 2 think out (an idea).
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. cuti melahirkan maternity leave cuti; melahirkan Sosiologi Pusba
2. melahirkan gives birth melahirkan Hukum DS
3. melahirkan labor melahirkan Biologi Pusba
4. melahirkan parturate melahirkan Biologi Pusba
5. pantang seks sudah melahirkan postpartum sex taboo melahirkan; pantang; seks; sudah Sosiologi Pusba
6. pelayanan sudah melahirkan postpartum service melahirkan; pelayanan; sudah Sosiologi Pusba
7. program sudah melahirkan postpartum programme melahirkan; program; sudah Sosiologi Pusba
8. tidak dapat melahirkan keturunan barren dapat; keturunan; melahirkan; tidak Hukum DS

  • 1 - 8 dari 8 entri

melagangkan ~ melagu ~ melagui ~ melagukan ~ melahap ~ melahirkan ~ melaini ~ melainkan ~ melais ~ melajang ~ melaju