merayu-rayu

Verba (v)

  1. merayu
KBBI III

Kata Dasar

rayu

Sinonim
v: merayu
merayap ~ merayapi ~ merayau ~ merayau-rayau ~ merayu ~ merayu-rayu ~ merayukan ~ merbah ~ merbak ~ merbau ~ merbau darat