merdeka /merdéka/

Adjektiva (adj)

  1. bebas (dari perhambaan, penjajahan, dsb); berdiri sendiri: sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 itu, bangsa kita sudah --
  2. tidak terkena atau lepas dari tuntutan: -- dari tuntutan penjara seumur hidup
  3. tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; leluasa: majalah mingguan --; boleh berbuat dengan --
KBBI III
  • ebsoft: free, independent, liberated.
  • gkamus: free, independent, liberated.
mer·de·ka /merdéka/ a 1 bebas (dr perhambaan, penjajahan, dsb); berdiri sendiri: sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 itu, bangsa kita sudah --; 2 tidak terkena atau lepas dr tuntutan: -- dr tuntutan penjara seumur hidup; 3 tidak terikat, tidak bergantung kpd orang atau pihak tertentu; leluasa: majalah mingguan --; boleh berbuat dng --;

-- ayam ki bebas merdeka (dapat berbuat sekehendak hatinya);

me·mer·de·ka·kan v menjadikan merdeka; membebaskan (diri); melepaskan dr penjajahan dsb; memberikan kebebasan: Inggris telah - tanah-tanah jajahannya;

pe·mer·de·ka n orang (negara dsb) yg memerdekakan;

ke·mer·de·ka·an n keadaan (hal) berdiri sendiri (bebas, lepas, tidak terjajah lagi, dsb); kebebasan: - adalah hak segala bangsa;

se·mer·de·ka-mer·de·ka·nya adv tidak terpengaruh (oleh apa dan siapa pun); bebas atau lepas sama sekali: seni lukis harus - dr segala ikatan moral dan tradisi untuk dapat hidup
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. kemerdekaan; merdeka hurriyyat kemerdekaan; merdeka Agama Islam Pusba
2. merdika - merdeka maharddhika, Skr merdeka; merdika Arkeologi Pusba
3. orang merdeka freeman merdeka; orang Antropologi Pusba

  • 1 - 3 dari 3 entri

mercu tiang ~ mercun ~ mercupada ~ mercusuar ~ merdangga ~ merdeka ~ merdeka ayam ~ merdesa ~ merdinah ~ merdu ~ merduk