mudah

Adjektiva (adj)

 1. tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakan; tidak sukar; tidak berat; gampang: soal ujian itu --
 2. lekas sekali (menjadi, menderita, dsb): anak kecil -- ketularan penyakit; isi pensil ini -- patah
 3. (cak) tidak teguh imannya (gampang terbujuk atau gampang diajak berzina dsb)
 4. mudah-mudahan
KBBI III
 • mudah juga pada yang ada, sukar jua pada yang tidak: pada orang kaya adat apa pun juga mudah diisinya sedangkan pada yang miskin segalanya susah
 • ebsoft: easy, simple. facilitate, make s.t. easier.
 • gkamus: easy, simple. facilitate, make s.t. easier.
1mu·dah a 1 tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dl mengerjakan; tidak sukar; tidak berat; gampang: soal ujian itu --; 2 lekas sekali (menjadi, menderita, dsb): anak kecil -- ketularan penyakit; isi pensil ini -- patah; 3 cak tidak teguh imannya (gampang terbujuk atau gampang diajak berzina dsb);

-- juga pd yg ada, sukar jua pd yg tidak, pb pd orang kaya adat apa pun juga mudah diisinya sedangkan pd yg miskin segalanya susah;

-- tersinggung mudah sakit hati;

ber·mu·dah-mu·dah v melakukan sesuatu dng menganggap enteng (tidak bersungguh-sungguh, dng seenaknya): penyusunan sebuah kamus tidak dapat dikerjakan dng -;

me·mu·dah·kan v 1 menjadikan mudah; menggampangkan: mencari akal untuk - pencaharian nafkah; 2 menjadikan lebih mudah: pengakuan tertuduh sangat - penyelidikan; 3 menganggap atau memandang enteng (tidak berat, tidak penting, dsb): dl setiap pertandingan, kita tidak boleh - lawan;

mem·per·mu·dah v menjadikan lebih mudah; memudahkan: penggunaan komputer itu sangat - pekerjaan kita;

pe·mu·dah n (orang) yg suka bermudah-mudah; yg suka menggampangkan: seorang - tidak bekerja secara sungguh-sungguh;

ke·mu·dah·an n 1 hal (sifat) mudah; keadaan mudah: untuk melaksanakan rencana itu harus dipertimbangkan - dan kesulitannya; 2 sesuatu yg dapat mempermudah dan memperlancar usaha: para perajin memperoleh berbagai - dr pemerintah;

se·mu·dah a sama mudahnya spt;

- bersiul mudah (gampang) sekali

2mu·dah, mu·dah-mu·dah·an adv 1 moga-moga; semoga; diharapkan supaya: - Anda selamat sampai ke tempat tujuan; ia sudah berobat pd dokter ahli, - dapat sembuh dr penyakitnya; 2 dng harapan supaya: ia belajar sungguh-sungguh - dapat maju dl ujian akhir; 3 (pd akhir kalimat atau uraian) demikianlah hendaknya: dikabulkan Tuhanlah kiranya maksud kita ini -
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. anhidrit mudah-larut soluble anhydrite anhidrit; larut; mudah Kimia Pusba
2. bahan mudah bakar combustible material bahan; bakar; mudah *Umum* Pusba
3. bahan mudah terbakar flammable material bahan; mudah; terbakar *Umum* Pusba
4. barang yang mudah rusak perishable goods barang; mudah; rusak; yang Hukum DS
5. cairan mudah terbakar flammable liquids cairan; mudah; terbakar Mesin Pusba
6. deposito mudah cacat; deposito sensitip vulnerable deposit cacat; deposito; mudah; sensitip Keuangan Pusba
7. fermentasi dadih mudah larut soluble whey fermentation dadih; fermentasi; larut; mudah Peternakan Pusba
8. fermentasi dadih mudah larut whey fermentation soluble dadih; fermentasi; larut; mudah Peternakan Pusba
9. komputer mudah-alih portable computer alih; komputer; mudah Matematika Pusba
10. labil mudah berubah volatility berubah; labil; mudah Keuangan Pusba
11. lampu mudah alih portable lamp alih; lampu; mudah Fotografi Pusba
12. lipoprotein kepadatan sangat mudah very low-density lipoprotein (VLDL) kepadatan; lipoprotein; mudah; sangat Kedokteran Hewan Pusba
13. masalah mudah dikerjakan tractability problem dikerjakan; masalah; mudah Politik Pusba
14. mineral mudah lapuk weatherable mineral lapuk; mineral; mudah Pertanian Pusba
15. mudah bergaul outgoing bergaul; mudah *Umum* SM
16. mudah diakses easily accessible diakses; mudah Hukum DS
17. mudah menguap; volatil volatile menguap; mudah; volatil Farmasi Pusba
18. mudah rusak depletable mudah; rusak Perikanan Pusba
19. mudah rusak perishable mudah; rusak Perikanan Pusba
20. mudah terbakar inflamable mudah; terbakar Farmasi Pusba

 • 1 - 20 dari 37 entri
 • 1
 • 2
 • >
 • >>

muda lela ~ muda mentah ~ muda mudi ~ muda pikiran ~ muda remaja ~ mudah ~ mudah tersinggung ~ mudah-mudahan ~ mudakar ~ mudarabah ~ mudarat