opak-apik

Verba (v)

  1. mengopak-apik
  2. mengopak-apik
KBBI III
Sinonim
v: mengopak-apik
Turunan
v: mengopak-apik
1opak-apik v, meng·o·pak-a·pik v menjawab secara berbelit- belit; berdalih

2opak-apik, meng·o·pak-a·pik v mencerai-beraikan; mengacaukan (api supaya lekas padam)
onyotan ~ oogenesis ~ oolit ~ opa ~ opak ~ opak-apik ~ opal ~ opalesen ~ opas ~ opasitas ~ opau