pas

Nomina (n)

  1. surat keterangan yang menyatakan boleh berjalan (masuk) ke daerah lain atau ke tempat terlarang, misal pelabuhan: mereka harus membawa -- apabila memasuki daerah itu; surat pas
  2. kena benar; tepat: tembakannya -- benar
  3. tidak lebih tidak kurang (tentang jumlah): bayarlah dengan uang --
  4. cocok; tidak longgar; tidak sempit (tentang pakaian): -- benar baju itu di badanmu
  5. (kp) opas; sapaan kepada opas
  6. jalan pintas sempit di daerah pegunungan: Puncak --

Verba (v)

  1. (Mal) lulus (dalam ujian)
KBBI III
  • ebsoft: 1. 1) fit, be the right size. 2) exact, exactly. 3) axactly at. 2. pass, document. 3. (Bri.) pass.
  • gkamus: 1. 1) fit, be the right size. 2) exact, exactly. 3) axactly at. 2. pass, document. 3. (Bri.) pass.
1pas n surat keterangan yg menyatakan boleh berjalan (masuk) ke daerah lain atau ke tempat terlarang, msl pelabuhan: mereka harus membawa -- apabila memasuki daerah itu; surat pas;

~ naik kartu yg membenarkan seseorang boleh menaiki pesawat terbang, termuat tulisan nama penumpang, maskapai penerbangan, nomor pesawat, tempat tujuan, tanggal dan jam keberangkatan, nomor tempat duduk, dsb

2pas a cak 1 kena benar; tepat: tembakannya -- benar; 2 tidak lebih tidak kurang (tt jumlah): bayarlah dng uang --; 3 cocok; tidak longgar; tidak sempit (tt pakaian): -- benar baju itu di badanmu;

pas-pas·an a 1 sekadar cukup untuk hidup sederhana (tt penghasilan dsb): penghasilannya ~ saja; 2 hanya pas (tidak lebih tidak kurang untuk keperluan tertentu): uang yg dibawa untuk membeli buku ~;

me·nge·pas v mencoba untuk mengetahui pas (cocok) tidaknya: ia sedang ~ baju;

me·nge·pas·kan v membuat sesuatu menjadi pas atau sesuai dng ukuran

3pas kp opas; sapaan kpd opas

4pas n jalan pintas sempit di daerah pegunungan: Puncak --

5pas Mal v lulus (dl ujian)
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. kategori estetik: pas aesthetic categories: suitable estetik; kategori; pas Filsafat Pusba
2. pas layar kapal port clearance kapal; layar; pas *Umum* Pusba
3. pas naik boarding pass naik; pas Penerbangan Pusba
4. pas naik boarding pass naik; pas *Umum* Pusba
5. pas sistem system passes pas; sistem Ekonomi Pusba
6. pas soket socket fit pas; soket Kedokteran Pusba
7. pewarna asid-Schiff periodik (PAS) periodic acid-Schiff (PAS) stain PAS; Schiff; asid; periodik; pewarna Kedokteran Hewan Pusba

  • 1 - 7 dari 7 entri

parunan ~ parut ~ parutan ~ parvenu ~ parwa ~ pas ~ pas naik ~ pas-pasan ~ pasah ~ pasai ~ pasak