pintar

Adjektiva (adj)

  1. pandai; cakap: ia termasuk anak yang -- di kelasnya
  2. cerdik; banyak akal: rupanya pencuri itu lebih -- daripada polisi
  3. mahir (melakukan atau mengerjakan sesuatu): mereka sudah -- membuat baju sendiri
KBBI III
  • ebsoft: 1 clever, smart. 2 skilled at, able.
  • gkamus: 1 clever, smart. 2 skilled at, able.
pin·tar a 1 pandai; cakap: ia termasuk anak yg -- di kelasnya; 2 cerdik; banyak akal: rupanya pencuri itu lebih -- dp polisi; 3 mahir (melakukan atau mengerjakan sesuatu): mereka sudah -- membuat baju sendiri;

ter·pin·tar a paling pintar (cakap, cerdik, mahir);

ke·pin·tar·an n 1 kepandaian; kecakapan: kelincahan dan ~ nya boleh diuji; 2 kecerdikan; 3 kemahiran: ~ nya membuat mainan anak-anak sudah terlihat sejak ia berumur lima belas tahun
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. hembur pintar blowby hembur; pintar Otomotif Pusba
2. kartu pintar smart card kartu; pintar Teknologi Informasi Pusba
3. kartu pintar smart card kartu; pintar *Umum* Pusba
4. televisi pintar smart tv pintar; televisi Komunikasi Massa Pusba

  • 1 - 4 dari 4 entri

pinsil ~ pinta ~ pintal ~ pintan ~ pintang ~ pintar ~ pintas ~ pintasan ~ pintil ~ pintu ~ pintu air