ramai

Adjektiva (adj)

  1. riuh rendah (tentang suara, bunyi): -- benar suara tembakan itu
  2. riang gembira; meriah: perjamuan itu -- sekali
  3. serba giat; sibuk (tentang pasar, perdagangan): belakangan ini pasar itu -- kembali
  4. banyak (penduduk, orang): kampung itu agak --
  5. banyak kendaraan berlalu-lalang: lalu lintas mulai -- menjelang lebaran
KBBI III
  • ebsoft: 1 crowded, busy. 2 bustling, lively, festive. 3 noisy, loud. 4 interesting.
  • gkamus: 1 crowded, busy. 2 bustling, lively, festive. 3 noisy, loud. 4 interesting.
ra·mai a 1 riuh rendah (tt suara, bunyi): -- benar suara tembakan itu; 2 riang gembira; meriah: perjamuan itu -- sekali; 3 serba giat; sibuk (tt pasar, perdagangan): belakangan ini pasar itu -- kembali; 4 banyak (penduduk, orang): kampung itu agak --; 5 banyak kendaraan berlalu-lalang: lalu lintas mulai -- menjelang lebaran;

be·ra·mai-ra·mai v (secara) bersama-sama; (dl jumlah banyak): orang datang ~ ke tempat kecelakaan itu sehingga lalu lintas terhenti sejenak; mereka ~ menyingkirkan kayu besar itu dr jalan raya;

me·ra·mai·kan v membuat supaya ramai: mereka datang untuk ~ pesta itu;

te·ra·mai a paling ramai: upacara yg ~ ialah ketika mercon dipasang dan bunga api dilepaskan ke udara;

ke·ra·mai·an n 1 hal ramai; keadaan ramai: ~ penonton di gedung sandiwara itu kadang-kadang mengganggu ketenteraman masyarakat; 2 tontonan (perayaan dsb): untuk memperingati hari kemerdekaan, kita adakan ~ di setiap tempat
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. adegan ramai crowd scene adegan; ramai Komunikasi Massa Pusba
2. ambilan ramai crowd shot ambilan; ramai Komunikasi Massa Pusba
3. khalayak ramai general public khalayak; ramai Hukum DS
4. partisipas ramai; partisipasi umum; penyertaan ramai; penyertaan umum popular participation partisipas; partisipasi; penyertaan; ramai; umum Politik Pusba
5. takut ramai; sosiofobia; fobia sosial social phobia fobia; ramai; sosial; sosiofobia; takut Kedokteran Pusba

  • 1 - 5 dari 5 entri

rama-rama ~ Ramadan ~ ramah ~ ramah lidah ~ ramah tamah ~ ramai ~ ramal ~ ramalan ~ ramalan cuaca ~ ramanda ~ ramania