ramalan

Nomina (n)

  1. hasil meramal: ~ nya tentang nasib seseorang sangat jitu
KBBI III

Kata Dasar

ramal

  • ebsoft: 1 prognosis, prediction.oracle, fortune-teller.
  • gkamus: 1 prognosis, prediction.oracle, fortune-teller.
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. kecenderungan ramalan forecasting trends kecenderungan; ramalan Pendidikan Pusba
2. laba harapan dengan ramalan sempurna expected profit with perfect predictions dengan; harapan; laba; ramalan; sempurna Ekonomi Pusba
3. perkiraan masa depan; ramalan masa depan forecasting the future depan; masa; perkiraan; ramalan Pendidikan Pusba
4. ramalan prediction ramalan Matematika Pusba
5. ramalan augury ramalan Antropologi Pusba
6. ramalan prophesy ramalan Antropologi Pusba
7. ramalan forecasts ramalan Filsafat Pusba
8. ramalan tanabbu' ramalan Agama Islam Pusba
9. ramalan extrapolation ramalan Sastra Pusba
10. ramalan awal; perkiraan awal lead prediction awal; perkiraan; ramalan Penerbangan Pusba
11. ramalan ekonomi; prakiraan ekonomi; forkas ekonomi economic forecast ekonomi; forkas; prakiraan; ramalan Farmasi Pusba
12. ramalan hasil tanaman crop forecast hasil; ramalan; tanaman Pertanian Pusba
13. ramalan kos cost forecast kos; ramalan Ekonomi Pusba
14. ramalan pajanan derau noise exposure forecast derau; pajanan; ramalan Fisika Pusba
15. ramalan pasti definite prediction pasti; ramalan Filsafat Pusba
16. ramalan permintaan demand forecast permintaan; ramalan Ekonomi Pusba
17. ramalan politik political prophesy politik; ramalan Politik Pusba
18. ramalan; tilikan divination ramalan; tilikan Antropologi Pusba

  • 1 - 18 dari 18 entri

ramah ~ ramah lidah ~ ramah tamah ~ ramai ~ ramal ~ ramalan ~ ramalan cuaca ~ ramanda ~ ramania ~ rambah ~ rambahan