rem kaki

Nomina (n)

  1. rem yang diinjak dengan kaki
KBBI III

Kata Dasar

kaki; rem

rem ~ rem angin ~ rem bantu ~ rem cakram ~ rem hidraulik ~ rem kaki ~ rem mekanik ~ rem tangan ~ rem tromol ~ rema ~ remah