rucah

Adjektiva (adj)

  1. sebarang saja (bukan pilihan); sembarangan: ia selalu membeli penganan -- , tanpa menghiraukan kebersihan
  2. hina; kotor; keji
KBBI III
ru·cah a 1 sebarang saja (bukan pilihan); sembarangan: ia selalu membeli penganan -- , tanpa menghiraukan kebersihan; 2 hina; kotor; keji
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. ikan rucah trash fish ikan; rucah Perikanan Pusba

  • 1 - 1 dari 1 entri

rubing ~ rubrik ~ rubu ~ rubuh ~ rubung ~ rucah ~ rudah ~ rudal ~ rudapaksa ~ rudi ~ rudimen