sah

Verba (v)

  1. dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku: berdasarkan akta notaris, pendirian yayasan itu sudah --
  2. tidak batal (tentang keagamaan): salatnya tetap -- meskipun tidak memakai peci
  3. berlaku; diakui kebenarannya; diakui oleh pihak resmi: para pelamar harus membawa surat-surat keterangan yang --; karangan untuk media massa harus ditulis dengan ejaan yang --

Adjektiva (adj)

  1. boleh dipercaya; tidak diragukan (disangsikan); benar; asli; autentik: naskah proklamasi yang dibacakan pada setiap peringatan tanggal 17 Agustus adalah naskah yang --
  2. nyata dan tentu; pasti: peti ini -- berisi uang
KBBI III
  • ebsoft: 1. 1) valid, legal. 2) legally, officially. 3) certain, for sure. 2. see SYAH 1.
  • gkamus: 1. 1) valid, legal. 2) legally, officially. 3) certain, for sure. 2. see SYAH 1.
sah 1 v dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yg berlaku: berdasarkan akta notaris, pendirian yayasan itu sudah --; 2 v tidak batal (tt keagamaan): salatnya tetap -- meskipun tidak memakai peci; 3 v berlaku; diakui kebenarannya; diakui oleh pihak resmi: para pelamar harus membawa surat-surat keterangan yg --; karangan untuk media massa harus ditulis dng ejaan yg --; 4 a boleh dipercaya; tidak diragukan (disangsikan); benar; asli; autentik: naskah proklamasi yg dibacakan pd setiap peringatan tanggal 17 Agustus adalah naskah yg --; 5 a nyata dan tentu; pasti: peti ini -- berisi uang;

me·nge·sah·kan v 1 menjadikan (menyatakan, mengakui, dsb) sah: DPR telah - Rancangan Undang-Undang Perkawinan; 2 menyetujui dan menguatkan (perjanjian dsb); membenarkan: pengadilan agama telah - perceraian suami istri itu; 3 menetapkan; memastikan: tim dokter - kematian orang tuanya; 4 meresmikan; memberlakukan: Presiden - pemakaian Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan pd tahun 1972;

pe·nge·sah·an n proses, cara, perbuatan mengesahkan; pengakuan berdasarkan hukum; peresmian; pembenaran: surat pengangkatannya tinggal menunggu - dr kepala kantornya;

ke·sah·an n hal atau keadaan sah (benar, asli, autentik, tidak meragukan)
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. aborsi yang sah legal abortion aborsi; sah; yang Sosiologi Pusba
2. alasan yang sah legally valid reason alasan; sah; yang Hukum DS
3. alasan yang sah lawful reason alasan; sah; yang Hukum DS
4. alat bukti yang sah form of legal evidence alat; bukti; sah; yang Hukum DS
5. alat bukti yang sah lainnya another item of legal evidence alat; bukti; lainnya; sah; yang Hukum DS
6. alat pembayaran yang sah legal tender alat; pembayaran; sah; yang Hukum DS
7. alat pembayaran yang sah legal tender alat; pembayaran; sah; yang Hukum DS
8. amanah sah legal trust amanah; sah Ekonomi Pusba
9. anak sah legitimate child anak; sah Sosiologi Pusba
10. anak sah walad syar'i anak; sah Agama Islam Pusba
11. anak-anak sah menurut undang-undang legitimate child anak; menurut; sah; undang Hukum DS
12. bapak sah sāhib al-firāsh bapak; sah Agama Islam Pusba
13. batas peminjaman sah legal lending limit batas; peminjaman; sah Ekonomi Pusba
14. benih sah true seed benih; sah Pertanian Pusba
15. bukti yang sah legal evidence bukti; sah; yang Hukum DS
16. diakui secara sah legally acknowledged diakui; sah; secara Hukum DS
17. diangkat secara sah lawfully adopted diangkat; sah; secara Hukum DS
18. diberitahu secara sah given valid notice diberitahu; sah; secara Hukum DS
19. diluar perkawinan yang sah outside of legal marriage diluar; perkawinan; sah; yang Hukum DS
20. dipanggil dengan sah properly noticed dengan; dipanggil; sah Hukum DS

sagu tampin ~ saguer ~ saguir ~ sagun ~ sagur ~ sah ~ sahabat ~ sahabat dekat ~ sahabat karib ~ sahabat kental ~ sahadat