sahaja

Adverbia (adv)

  1. sebenarnya; memang demikian: -- ia tidak tahu adat-istiadat Melayu
  2. sewajarnya; apa adanya: makin -- makin elok parasnya
  3. (dengan) sengaja: maka tiada sekali-kali hambamu berniat -- hendak memanah
KBBI III Klasik

Kata Dasar

sahaja

  • ebsoft: 1. simple, natural. 2. do s.t. on purpose. 3. see SAJA.
  • gkamus: 1. simple, natural. 2. do s.t. on purpose. 3. see SAJA.
1sa·ha·ja ? saja

2sa·ha·ja kl adv 1 sebenarnya; memang demikian: -- ia tidak tahu adat-istiadat Melayu; 2 sewajarnya; apa adanya: makin -- makin elok parasnya; 3 (dng) sengaja: maka tiada sekali-kali hambamu berniat -- hendak memanah;

-- basahan sudah menjadi kebiasaan berbuat sesuatu yg kurang baik;

ber·sa·ha·ja a sederhana; tidak berlebih-lebihan: orang desa itu hidupnya -;

me·nya·ha·ja v 1 berbuat sederhana; 2 kl berbuat dng sengaja;

me·nya·ha·ja·kan v 1 menyederhanakan; mempermudah: kita telah berusaha - prosedur pengeluaran barang dr gudang; 2 melakukan dng sengaja: penjajah - hal itu untuk menghambat kemajuan rakyat;

mem·per·sa·ha·ja·kan v menjadikan bersahaja; menyahajakan;

ke·sa·ha·ja·an n kesederhanaan; kewajaran: - orang itu tampak dr tutur katanya yg polos dan perilakunya yg lugu
sahabat ~ sahabat dekat ~ sahabat karib ~ sahabat kental ~ sahadat ~ sahaja ~ sahaja basahan ~ saham ~ saham aktif ~ saham biasa ~ saham donasi